Kontinuerlig forbedring Meetups

Find out what's happening in Kontinuerlig forbedring Meetup groups around the world and start meeting up with the ones near you.

loading data...
Group 1 Members 620 Interested 282 City 1 Country 1

Largest Meetup Groups

  • Put this list on your website
1

LeanForumOslo er åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter primært i Oslo-området. Aktivitetene vil bestå av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging.

620
Medlemmer

Newest Meetup Groups

  • Put this list on your website
September 5, 2011

LeanForumOslo er åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter primært i Oslo-området. Aktivitetene vil bestå av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging.­

620
Medlemmer
  • Subscribe to a feed of Kontinuerlig forbedring Meetup Groups:

Find a Kontinuerlig forbedring Meetup Group near you